UCHI MURUGAN KOYIL VACANCIES

உச்சி முருகன் கோயில் வேலை வாய்ப்புகள்


அர்ச்சகர்கள் (ஐயர்மார்கள்) தேவை
அர்ச்சகர்கள் (ஐயர்மார்கள்) தேவை

Needed Six Months to six Cirpimar

அர்சகர்கள் தேவை
அர்சகர்கள் தேவை

எமது கோயிலில் தாய் மொழி தமிழிலில் பூசை செய்ய அர்சகர்கள் தேவை. முன்னுரிமை இங்கிலாந்தில் வசிப்பவர்களுக்கு. எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும் - மின்னஞ்சல் மூலமாக அல்லது தொலைபேசியில். info@uchimurugankoyil.com Tell: 00 44 7841 522514

-->